top of page

PLA DE CONTINGÈNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAL TEULATS  -  masoveria

 

Casa Rural Cal Teulats

08589 Perafita

 

 

 

 

 

 

 

Introducció

 

El pla de contingència és un document d’autocontrol, el qual serà comunicat als clients al fer la reserva.

Consta de les condicions del servei i les mesures de prevenció adoptades.

 

Les mesures informatives que es contemplen son:

 

-Cartells amb mesures preventives implantades a l’establiment i pautes a seguir per els clients

 

-Al ser un sol habitatge de lloguer complert no s’estableix posicions per respectar distàncies de seguretat ni tampoc mesures alternatives d’autoprotecció (guants, mascaretes)

 

-El registre d’entrada es farà via correu electrònic amb les dades de totes les persones que s’allotjaran a la casa (aquestes dades s’hauran d’haver facilitat abans de l’arribada)

 

-Ús de mascareta de la persona responsable de la recollida de les claus

 

-Pla de neteja i desinfecció

 

-Manteniment

 

 

-Informació sobre telèfons d’emergència, centres de salut i hospitals propers

 

 

SERVEI DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA

 

-La persona encarregada de rebre al client ho farà amb mascareta

-Tota la informació de restaurants, atractius turístics, fulletons, etc es facilitarà via informàtica mitjançant la web de l’oficina de turisme de la zona (osonaturisme.cat,  www.turisme.llucanes.cat) i el seu telèfon evitant l’ús de fulletons

-L’allotjament disposa de dispensador de desinfectant a l’entrada de l’habitatge

 

 

ALLOTJAMENT

 

S’aplicaran les següents mesures:

 

  • Les papereres del bany disposen de tapa, bossa i pedal d’obertura

  • La decoració de l’habitació s’ha minimitzat

  • Les mantes i coixins addicionals s’han retirat i s’hauran de demanar en cas que es necessitin

 

 

 

 

 

PLA DE NETEJA

 

Neteja i desinfecció de les claus de la casa, comandament a distància de TV, baranes de l’escala, interruptors de llum, mobiliari de terrassa, etc

 

Les superfícies es netegen amb productes desinfectants i es ventilen i airegen totes les estances de l’habitatge una vegada els clients han deixat l’allotjament

 

Per la neteja s’utilitzen productes desinfectants autoritzats i de provada eficàcia, i aquests es fan servir d’acord amb les fitxes tècniques del producte. En el nostre cas utilitzem una dilució de hipoclorit de sodi al 0,2%

 

La recollida de papereres es farà per part del client de manera que aquestes quedin tancades i traslladades al seu lloc de punt de recollida de residus

 

Es realitzarà desinfecció al finalitzar l’allotjament amb productes desinfectants segons marquen les autoritats sanitàries

 

 

 

 

 

 

REQUISITS EN LA NETEJA DE LES HABITACIONS

 

La neteja i desinfecció de les habitacions, en el context del Covid 19 contempla de manera específica l’airejat de l’habitació que en el cas dels allotjaments de lloguer complert haurà d’efectuar el client

 

El rentat de llençols i tovalloles per part d’una empresa especialitzada. En el cas dels allotjaments per estades de més de 4 dies de durada haurà de fer-ho el client (la casa ja disposa de rentadora per el seu ús)

 

Neteja de parets, terres, miralls, mobles, finestres i elements decoratius i funcionals

 

Neteja de qualsevol superfície o equipament d’un alt nivell d’ús o contacte

 

Per evitar la contaminació creuada es posarà la roba neta únicament després de la neteja i desinfecció de la casa

 

NETEJA DE TEXTILS

 

S’acompliran els següents requisits:

 

  • La roba “bruta” es recollirà en una bossa i es tancarà fins el seu tractament de neteja i desinfecció

  • S’evitarà espolsar la roba  bruta.

  • Després de manipular la roba “bruta” es rentarà les mans

 

 

INSTAL·LACIONS DE LA PISICINA

 

La piscina estarà oberta fins les 20 hores. A partir d’aquesta hora no es podrà fer ús de la piscina per tal de poder fer la seva neteja i manteniment, el qual sempre serà realitzat per una persona autoritzada

 

 

REQUISITS DE MANTENIMENT

 

El manteniment de l’establiment rural, es realitzarà una vegada hagi acabat el servei d’hostalatge, en cas de força major, el personal o empresa de manteniment o reparació entrarà amb mascareta i guants així com també el client o clients s’hauran de posar mascareta i guants o abandonar l’estança mentre duri la reparació i posterior neteja. Un cop finalitzada l’assistència o reparació, el personal llençarà els EPI’s segons aquest pla de contingència i es rentarà posteriorment les mans

 

 

TLEÈFONS D’EMERGÈNCIA

 

Telèfon propietari allotjament:  93 8530257  -  649096421

Telèfon ajuntament:  93 8530001

Telèfon centre mèdic de Prats de Lluçanès: 93 8560251

Telèfon emergències:  112

Telèfon consultori salut: 061

 

QUÈ FER EN CAS DE CONTAGI?

 

-Mantenir la calma (és necessari actuar correctament)

 

-En cas de sospita, romandre dins l’allotjament. Contactar amb el propietari i demanar consell mèdic a un centre d’emergència sanitària qui es farà càrrec de la crisi

 

-S’haurà de seguir de manera eficient qualsevol recomanació específica recomanada per les autoritats locals de salut pública

 

-Recordi la importància d’una bona higiene personal (rentar-se les mans freqüentment, cobrir-se la tos o eixabuirar en un mocador de paper, evitar el contacte amb altres persones)

 

* Un cop finalitzada l’estada d’una o vàries persones infectades, es procedirà a la neteja profunda de l’establiment, tancant el mateix fins a garantir una correcta desinfecció

 

 

CARTELLERIA INFORMATIVA        

Annex 1

 

Justificant de comunicació al client del pla de contingències per la correcta desinfecció i neteja

Annex 2

 

 

 

 

 

Lídia Collell Carrillo amb DNI 33939055-W, com a propietària de l’establiment “Cal Teulats” – masoveria amb número de registre a turisme PCC- 000946 i ubicat al terme municipal de Perafita (Barcelona)

 

Dono per informat als allotjats a l’establiment del pla de contingències descrit anteriorment

 

 

Perafita a 1 de juny del 2020

 

 

L'USUARI RECONEIX QUE HA LLEGIT L’ ANTERIOR PLA DE CONTINGÈNCIA, QUE N'HA PRES CONEIXEMENT I QUE L’ ACCEPTA EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA RESERVA. AIXÍ MATEIX TAMBÉ ES FA RESPONSABLE DEL GRUP DE PERSONES QUE OCUPARÀ L'ALLOTJAMENT ARRENDAT DURANT LES DATES ESPECIFICADES .

 

 

 

bottom of page